Sacrum Intolerandus

(2015)

From the perspective of 18th and 19th century Europe, ruled by the new spirit of capitalism, the sacredness of oversea exotic landscapes was difficult to accept. The space of fascination and expectations was also the space of economical desire. Colonial landscape was a sacrum which had to be conquered, possessed, re-shaped, utilized. Desacralized. Turned into a profane instrument of power.
Inspired by the notion of landscape-power relationship in the context of modern Western European colonialism Sacrum Intolerandus touches upon the notion of artificial mobility and forced displacement of both plants and people. Formations, trans-formations and de-formations of landscape, both overseas and in Europe; the role of plants, plantations (colonial “gardens”), transplantations and hybrids in the colonial system. Colonial urge to re-organize and systematize the Exotic is seen as representing a more universal,  human urge to  re-organize and systematize the Natural.

The exhibition was a part of my PhD project presented in a room of a Castle Cultural Centre in Poznan, Poland.

Z perspektywy XVIII i XIX wiecznej Europy owładniętej duchem kapitalizmu, nietykalność sfery sacrum zamorskich, egzotycznych krajobrazów była trudna do zaakceptowania. Przestrzeń projekcji marzeń, fascynacji i nadziei stawała się również przestrzenią ekonomicznego pożądania. Krajobraz kolonialny był świętością, którą należało wziąć w posiadanie, przekształcić i wykorzystać. Machina kolonialna zdesakralizowała go i zmieniła w „świeckie”, cyniczne narzędzie, technikę i język władzy. Krajobraz nie był jedynie źródłem władzy symbolicznej, ale także tej realnej, sprawowanej na żywej tkance zdominowanych społeczności.
Zainspirowany relacją krajobrazu i władzy w kontekście nowoczesnego kolonializmu zachodnioeuropejskiego, Sacrum Intolerandus podejmuje kwestie sztucznej i często przymusowej mobilności zarówno roślin jak i ludzi w wielkim systemie kolonialnych trans-plantacji. Dotyka kwestii formacji, trans-formacji i de-formacji krajobrazów zamorskich i europejskich; roli roślin, plantacji (kolonialnych „ogrodów), transplantacji i hybryd w systemie kolonialnym.
Zależności między krajobrazem i władzą znalezione w kontekście kolonialnym pobrzmiewają aktualnie nie tylko w relacjach post-kolonialnych, ale jeszcze szerzej, gdy kolonialnej potrzebie re-organizowania i systematyzowania wszystkiego, co egzotyczne, przyjrzymy się jako bardziej uniwersalnej, ludzkiej potrzebie re-organizacji i usystematyzowania Natury, bez względu na szerokość geograficzną.

Wystawa była częścią projektu doktorskiego prezentowanego przestrzeniach CK Zamek w Poznaniu.

back to work

Sacrum Intolerandus

(2015)

Pl

From the perspective of 18th and 19th century Europe, ruled by the new spirit of capitalism, the sacredness of oversea exotic landscapes was difficult to accept. The space of fascination and expectations was also the space of economical desire. Colonial landscape was a sacrum which had to be conquered, possessed, re-shaped, utilized. Desacralized. Turned into a profane instrument of power.
Inspired by the notion of landscape-power relationship in the context of modern Western European colonialism Sacrum Intolerandus touches upon the notion of artificial mobility and forced displacement of both plants and people. Formations, trans-formations and de-formations of landscape, both overseas and in Europe; the role of plants, plantations (colonial “gardens”), transplantations and hybrids in the colonial system. Colonial urge to re-organize and systematize the Exotic is seen as representing a more universal,  human urge to  re-organize and systematize the Natural.

The exhibition was a part of my PhD project presented in a room of a Castle Cultural Centre in Poznan, Poland.