Jardines Secretos

(2017-2021)

video 45 min

Jardines Secretos shows an example of a very tiny yet diverse community in the south west of Spain which owes its today’s shape to a mixture of different social and historical events, the most influential being the construction of the dam. The video is based on interviews with 12 women living in Spain in Castillo de Castellar de la Frontera, an old fortress, and a neighboring Castellar Nuevo, a new town built in the 70’s together with a new dam and a water reservoir – Guadarranque. The starting point for these meetings was an idea of making a symbolic community garden with women from these two towns exchanging stories and plants which are important for them.

Jardines Secretos is a mixture of very private narratives, about finding a new home and growing roots, with a history of a nationwide modernization, intensively changing the landscape and directly influencing lives of thousands of people around. Spain is on the top of the list of countries with the highest number of dams per citizen. According to the International Commission on Large Dams with over a thousand of dams Spain is number 9 in the world and number 1 in Europe. This community and its story can represent similar ones in Spain and beyond, thus – Jardines Secretos could be a starting point for a wider research on the notion of landscape and power focused on how huge natural forces have been tamed and controlled.

Jardines Secretos pokazuje przykład bardzo małej, ale zróżnicowanej społeczności na południu Hiszpanii, ukształtowanej przez wypadkową różnych historycznych i społecznych gwałtownych przemian, wsród których najważniejsza wydaje się budowa tamy. To praca oparta o wywiady z 12 kobietami mieszkającymi w Castillo de Castellar de la Frontera – średniowiecznej twierdzy na wzgórzu, oraz w pobliskim Castellar Nuevo, miasteczku wybudowanym w latach 70-tych razem z tamą i zbiornikiem retencyjnym Guadarranque. Punktem wyjściowych naszych spotkań była idea stworzenia symbolicznego ogrodu lokalnej społeczności, w którym znalazłyby się rośliny ofiarowane sobie nawzajem przez kobiety z obu tych miejscowości.

 W Jardines Secretos mieszają się bardzo osobiste historie o znajdowaniu nowego domu i zapuszczaniu korzeni z historią ogólnokrajowej modernizacji, silnie zmieniającą krajobraz i wpływającą na życie tysięcy ludzi. Hiszpania przoduje w światowych rankingach krajów z największą liczbą tam w przeliczeniu na mieszkańca. Według International Commission on Large Dams mając ponad tysiąc tam Hiszpania plasuje się na 9-tym miejscu na świecie i jest liderem w Europie. Historia społeczności pokazanej w Jardines Secretos reprezentuje wiele podobnych w Hiszpanii i nie tylko – dlatego projekt ten może stać się punktem wyjściowym do szerszych badań wokół kwestii związków krajobrazu i władzy, tego jak często ważnym politycznie stawało się okiełznanie potężnych sił natury.

back to work

Jardines Secretos

(2017-2021)

video 45 min

Pl

Jardines Secretos shows an example of a very tiny yet diverse community in the south west of Spain which owes its today’s shape to a mixture of different social and historical events, the most influential being the construction of the dam. The video is based on interviews with 12 women living in Spain in Castillo de Castellar de la Frontera, an old fortress, and a neighboring Castellar Nuevo, a new town built in the 70’s together with a new dam and a water reservoir – Guadarranque. The starting point for these meetings was an idea of making a symbolic community garden with women from these two towns exchanging stories and plants which are important for them.