Auf dieser Insel gibt es keinen Wind

(2021-23)

photography

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 70x70cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 70x70cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 70x70cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 70x70cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 20x20cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 20x20cm

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind, 20x20cm

The Berlin and Poznań palm houses were built almost simultaneously, at the beginning of the 20th century, as a manifestation of the triumph of Western technological thought over exotic nature, closed but also protected against unfavorable external conditions in sophisticated iron and glass structures. A quiet, windless spectacle of life, instead of insects and birds – the hum of heating systems.

Berlińska i poznańska palmiarnia powstawały niemal równolegle, na początku XXw., jako przejaw triumfu zachodniej myśli technologicznej nad egzotyczną przyrodą, zamkniętą, ale i chronioną przed niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi w wyrafinowanych żelazno-szklanych konstrukcjach. Cichy, bezwietrzny spektakl życia, zamiast owadów i ptaków – szum systemów grzewczych.

back to work

Auf dieser Insel gibt es keinen Wind

(2021-23)

photography

Pl

The Berlin and Poznań palm houses were built almost simultaneously, at the beginning of the 20th century, as a manifestation of the triumph of Western technological thought over exotic nature, closed but also protected against unfavorable external conditions in sophisticated iron and glass structures. A quiet, windless spectacle of life, instead of insects and birds – the hum of heating systems.

 

 

currently on show in the Polish Institute in Berlin